Eurovision Basics [11]: Wat staat er in het reglement? [Deel 2]

Hoe je het draait of keert: het Eurovisiesongfestival is veel meer dan artiesten die voor landen zingen. InĀ Eurovision BasicsĀ leggen we elke week een term uit die ā€“ frequent of minder frequent ā€“ u moet kennen om een Songfestivalexpert te worden. Met vandaag: het reglement, deel 2.

Vorige week in ons eerste deel van dit tweeluik over het reglement hadden we het over de show, de uitzending en het bepalen van de winnaar. Maar wat mag er eigenlijk op het festival zelf? Wat is toegestaan en onder welke voorwaarden mag een lied of artiest verschijnen?

Lied

De compositie (tekst en muziek) mag nietĀ commercieelĀ worden uitgebracht voor 1 september van het voorafgaande jaar van het feitelijke festival. Zo mag een lied voor Tel Aviv niet voor 1 september 2018 gedraaid zijn geweest op de radio. De toevoeging van het commerciĆ«le aspect is er de laatste jaren gekomen nadat er steeds meer demo-versies voor deze datum verschenen of het nummer voor een select gezelschap werd gespeeld.

Een voorbeeld hiervan is “1944”, de winnende inzending van OekraĆÆne in 2016. Dat werd een jaar eerder al gespeeld op een concert, maar in een andere versie met een gedeeltelijk andere tekst.. Ook was het lied niet commercieel uitgebracht, dus brak het de regels niet.

Mocht het nummer dus voor 1 september zijn uitgebracht, moet de deelnemende omroep dit wel toetsen bij de EBU. Die onderzoekt dan of er geen inbreuken zijn op het reglement.

Waar geen overhandeling over mogelijk is, is deĀ duurĀ van een inzending. Die mag niet deĀ drie minuten overschrijden. Anders volgt er diskwalificatie. Elke taal is toegestaan.

Uitvoerders en optreden.

Een maximum vanĀ zes personenĀ is toegestaan op het podium. Enkel personen, dus geen dieren mogen het podium betreden. Iedere deelnemer moet op de dag van deĀ finaleĀ de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben. In principe mag je dus deelnemen aan de halve finales als je vijftien jaar bent.

Er is geen beperking op gebied vanĀ nationaliteit. Een Griek mag dus uitkomen voor Cyprus of San Marino mag een Maltese zangeres sturen, wat dit jaar gebeurde in Lissabon. Ze moeten – ongeacht de nationaliteit – wel allesĀ liveĀ zingen. Vooraf opgenomen stemmen zijn niet toegestaan, maarĀ playbackĀ wel. Dat demonstreerde de Bulgaarse zangeres dit jaar door de vocalen van een onzichtbare achtergrondzangeres over te nemen.

Het optreden van de generale repetitie moet gelijk zijn aan die van de feitelijke live uitzending en die van de halve finale moet gelijk zijn aan die van de finale. Uitzonderingen kunnen wel aangevraagd worden in verband met bijvoorbeeld kledij. Die regel werd overigens in het leven geroepen omwille van de grap die presentatriceĀ Lill Lindfors uithaalde in 1985. Die werd namelijk niet in de generale repetitie gestoken, maar enkel in de live uitzending.

Bescherming van de competitie

De EBU ziet streng toe op de bescherming van de competitie en schrijft in zijn reglement dat het Eurovisiesongfestival eenĀ niet-politiek evenement is. Daarom zijn teksten, speeches, gebaren van een politieke of gelijkaardige natuur verboden. Ook mag er niet gevloekt worden tijdens gezongen liedjes.

Zo werd Salvador Sobral na de persconferentie van de eerste halve finale in 2017 op de vingers getikt omwille van zijn trui met de opdruk “S.O.S. refugees” (of S.O.S. vluchtelingen).

Reglement doorheen de jaren

Het Eurovisiesongfestival is er al sinds 1956 en staat natuurlijk niet stil. Doorheen de rijke geschiedenis zijn er heel wat regels bijgekomen, maar ook verdwenen.

 • 1958: invoering van deĀ 3-minuten-regel.
 • 1958: invoering van hetĀ rechtĀ dat het winnende land mag organiseren.
 • 1966: verplichting om te zingen in de nationale taal.
 • 1970: regel inzake gelijkstand werd ingevoerd.
 • 1973: verplichting inzakeĀ taal werd afgeschaft.
 • 1977: verplichting inzakeĀ taal werd weer ingevoerd.
 • 1990: de leeftijdslimiet werd ingevoerd.
 • 1994: invoering van de deelnamelimiet, waardoor sommige landen jaarlijks moesten thuisblijven wegens tegenvallende resultaten.
 • 1997: invoering van televoting.
 • 1999: de taalregel werd afgeschaft, alsook het orkest.
 • 2000: de Big Five werd ingevoerd
 • 2004: afschaffing deelnamelimiet, invoering halve finale
 • 2008: invoering twee halve finales.
 • 2009: reductie van televoting tot 50 procent.
 • 2010: televoting isĀ hele show open.
 • 2012: televoting terugĀ beperkte tijdĀ open.

Er waren nog meer regelswijzigingen in verband met jury en televoting, die je kan nalezen in de desbetreffende Eurovision Basics.

Volgende weekĀ in Eurovision Basics: Marcel BezenƧon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.