Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EurovisionBelgium is het niet toegestaan tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij EurovisionBelgium.

Fotomateriaal zijn in vele gevallen eigendom van de European Broadcasting Union of diens leden. Ook ingesloten video’s zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar.

Geen garantie op juistheid

EurovisionBelgium streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. EurovisionBelgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

De informatie verzonden in een e-mail afkomstig van het adres info@eurovisionbelgium (of een adres eindigend op @eurovisionbelgium.be) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Indien u een e-mail van bovengenoemd adres ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. EurovisionBelgium staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Sociale media

EurovisionBelgium maakt gebruik van volgende sociale media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Spotify. Tot nader order maakt EurovisionBelgium geen gebruik van andere sociale media. Mocht u dit tegenkomen, gelieve dit te melden via info@eurovisionbelgium of ons contactformulier.

Sectie “Intellectueel eigendom” en “Geen garantie op juistheid” zijn van toepassing op sociale media van EurovisionBelgium.

EurovisionBelgium voorziet zich van het recht om reacties met beledigende, racistische, discriminerend en/of brutale taal zonder waarschuwing te verwijderen. Bij herhaaldelijke taal met voorafgaande acties kan er over gegaan worden tot blokkering van op onze sociale media.

Reclameboodschappen in reacties zijn niet toegestaan en worden zonder waarschuwing van desbetreffend kanaal gehaald. Bij herhaaldelijke pogingen tot het publiceren van reclame kan er over gegaan worden tot blokkering van op onze sociale media. EurovisionBelgium gaat niet in op promoties op sociale kanalen.

Informatie over adverteren op eurovisionbelgium.be is te vinden via de selectie “Adverteren“.

Cookies

In verband met ons cookiebeleid verwijzen u door naar de website van onze hosting.

Wijzigingen

Dit is de meest recente disclaimer. Datum van publicatie: 06 oktober 2018.